Ceny za výrobu destilátu z dodaného ovocného kvasu platné od 1.7.2023

ŠTANDARD pálenie

Destilácia je ukočená pri stupňovitosti destilátu 50% vo výške: 6,92 € za vypálenie 1 litra 50% destilátu

                                                                                                  7,2 € za vypálenie 1 litra 52% destilátu

DE LUXE  pálenie

Destilácia je ukočená pri stupňovitosti destilátu 55%, pálenie je pomalšie, náročnejšie na energiu a réžijné náklady vo výške: 7,69 € za vypálenie 1 litra 50% destilátu.

8 € za vypálenie 1 litra 52% destilátu.

Ostaranie čerstvo vyrobeného riedeného destilátu

Ostarávanie destilátov sa začalo praktizovať v tridsiatych rokoch 19. storočia v Škótsku. Získavala sa whisky s jemnejšou chuťou, bez známeho škrabania v hrdle počas konzumácie čerstvého destilátu. Ostaranie nariedeného destilátu sa robí na základe písomnej žiadosť pestovateľa, označením tejto služby v žiadosti o destiláciu, a potvrdením svojím podpisom.

Cena za ostaranie 1 litra nariedeného destilátu:  0,10 €  s DPH

Príklady cien za výrobu destilátu Štandard:

 • Pri zriedení na 50% je cena za 1 L – 6,92 €
 • Pri zriedení na 52% je cena za 1 L – 7,20 €
 • Pri zriedení na 54% je cena za 1 L – 7,48 €
 • Pri zriedení na 60% je cena za 1 L – 8,31 €

Príklady cien za výrobu destilátu De Luxe:

 • Pri zriedení na 50% je cena za 1 L – 7,69 €
 • Pri zriedení na 52% je cena za 1 L – 8 €
 • Pri zriedení na 54% je cena za 1 L – 8,31 €
 • Pri zriedení na 60% je cena za 1 L – 9,23 €

Podmienky pálenia destilátov

Pred začatím destilácie pestovateľ spôsob destilácie Štandard, resp. De Luxe označí písomne do žiadosti o destiláciu a potvrdí to svojím podpisom.

Cena za službu pálenie destilátu podla žiadosti pestovateľa zahŕňa:

 • použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie
 • práca obsluhy zariadenia
 • likvidácia výpalkov
 • režijné náklady prevádzkovateľa

V prípade, že z kvasu bude podlimitná výťažnosť, účtujeme jednorázový poplatok vo výške 25 eur za réžijné náklady.

Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, IČ DPH: SK.2020407554, preto v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je v cene služby započítaná položka 20% DPH.
Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice spotrebnú daň z liehu v sume 7,02 € za liter 100% alkoholu (t.j. 3,65 € za 1 liter 52% destilátu) do množstva 43,0 litrov l00% alkoholu na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie, t.j. celkom 82,69 l 52%-ného destilátu.
Pri destilácii nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane z alkoholu, t. j. 14,04 € za liter l00%-ného alkoholu.