Vznik pálenice

Pálenie ovocných destilátov z ovocia má v miernom podnebnom pásme dlhoročnú tradíciu nielen v Nitrianskom regióne, ale i na území celého Slovenska.

Pálenica Dolné Krškany začala písať svoju históriu 21.11. 2016, keď sa naplnili predstavy jeho zakladateľa, vychádzajúce z odborného univerzitného štúdia a niekoľkoročnej praxe z odborného pálenia ovocných destilátov.

Pálenica od vzniku jej existencie si svedomitou a dôslednou prácou začala budovať svoje meno medzi slovenskými ovocnými  pestovateľskými pálenicami.

Ovocná pestovateľská pálenica Dolné Krškany je umiestnená priamo v ovocnom sade, ktorého plochu v roku 2003 podstatne rozšíril zakladateľ pálenice, z existujúceho sadu jeho predkov.

V objekte sa taktiež nachádza sklad na ovocie s ULO atmosférou a prevádzka na spracovanie ovocia na pasterizované 100%-né ovocné šťavy, ovocné pyré a výroba marmelád.

Technológia pálenice

Pálenica je vybavená  technológiou, založenou na modernom spôsobe päťstupňovej destilácie s využitím najnovších poznatkov o procese pálenia.

Zariadenie pálenice je celé z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele-nerezu, okrem samotného medeného kotla s užitočným obsahom 300 l. Zariadenie spĺňa tie najprísnejšie požiadavky vyplývajúce z predpisov EÚ.

Proces varenia kvasu prebieha v medenom kotli  s miešaním, ktorý je zohrievaný horákom na zemný plyn, a tým je zaistená plynulá  regulácia  ohrievania kvasu. Pary z kotla postupne stúpajú do rektifikačnej viacposchodovej kolóny, kde dochádza rozvrstveniu jednotlivých frakcií kvasu na jednotlivé zložky aróm, chutí a hlavne alkoholu. Celý systém umožňuje aktívne riadiť liehovitosť, ovplyvňovať chuťové a aromatické vlastnosti destilátov.

Odborne vyškolená obsluha  pomocou kvalitného zariadenia zamedzuje akýmkoľvek komplikáciám  pri destilácii kvalitného produktu. Vákuová doprava kvasov z prinesených  kvasných nádob pestovateľov je zabezpečená pomocou vývevy do 300 l nádoby, v ktorej sa kvas predohreje. Každý kvas je destilovaný samostatne, aby sme zaručili jedinečnosť Vášho ovocného destilátu. Minimálne množstvo na vypálenie je 100 l kvasu. Po každej destilácii je celá aparatúra pálenice premývaná, vyčistená tlakom vody /rektifikačná kolóna,  samotný kotol  i predohrievací zásobník  na nový kvas/.